Show menu

Lokalna točka SVOS

Želite oceniti svoje spretnosti?

S pomočjo spletnega vprašalnika SVOS (Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti) imate  možnost, da brezplačno ocenite svoje spretnosti. Vprašalnik je namenjen individualnemu ocenjevanju in je primeren za odrasle vseh starosti. 

Kaj je SVOS vprašalnik?

SVOS je spletni diagnostični inštrument, ki ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti za odrasle vseh starosti.  Ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti na več področjih: 

- oceno kognitivnih spretnosti (besedilne in matematične spretnosti, spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih) in 

- lastno oceno spretnosti za posameznike t.i. nekognitivne spretnosti (raba spretnosti, zdravje in osebna blaginja, poklicni interesi in namere).  

Kaj nudimo na naši lokalni točki?

  • brezplačen dostop do reševanja vprašalnika SVOS,
  • prostor za izvajanje ocenjevanj in potrebno tehnično opremo,
  • podporo med in po reševanju,
  • razlago pridobljenih rezultatov, če se odločite za to,
  • svetovanje za primerno izobraževanje in razvoj spretnosti.

Kaj vam vprašalnik SVOS prinaša?

S pomočjo vprašalnika:
  • spoznate veljavne in zanesljive rezultate o ključnih spretnostih potrebnih za delo, življenje v skupnosti in v domačem okolju, 
  • spoznate področja na katerih imate priložnosti, da jih razvijate,
  • podjetja lahko s pomočjo ocenjevanja spretnosti zaposlenih ugotovijo potenciale pri svojih zaposlenih in na podlagi pridobljenih rezultatov pripravijo ustrezno kadrovsko strategijo, ki bo sledila poslovni strategiji podjetja.

Več o vprašalniku SVOS si preberite na https://svos.acs.si.

Kontakt

Maja Zalar Kristan
T: +386 (0)31 314 805
E: maja.zalar@zavod-znanje.si