Show menu

Svetovalno središče Postojna

ISIO – informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

Svetovalno središče Postojna že od leta 2002 prebivalcem Primorsko-notranjske regije nudi informativno-svetovalno podporo na področju izobraževanja odraslih.

Je eno izmed 17 nacionalnih središč, ki delujejo po modelu ISIO in sledijo strokovnim smernicam, ki jih razvija Andragoški center Slovenije. Skozi svoje poslanstvo zagotavlja prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje ter svetovanje pri izobraževanju in učenju odraslih. Pomaga jim pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Skozi dejavnosti svetovalnega središča usposobljeni svetovalci promoviramo vseživljenjsko učenje in povezujemo ponudnike izobraževanja odraslih in svetovanja v svojem okolju.

ISIO-svetovalci odraslim brezplačno pomagamo pri:

  • odločanju in izbiri ustreznega izobraževalnega programa,
  • organizaciji in poteku učenja,
  • odpravljanju ovir za uspešno izobraževanje in učenje,
  • vrednotenju posameznikovih kompetenc – skozi razgovor in s pomočjo različnih svetovalnih pripomočkov (kdo sem, kakšno je moje znanje in kakšne so moje sposobnosti, kako do cilja),
  • načrtovanju nadaljnje izobraževalne in poklicne poti,
  • razvoju osebne in karierne poti v vseh življenjskih obdobjih.

Informiranje in svetovanje poteka:

  • osebno, po telefonu, elektronski pošti, prek pisnih gradiv in sodobnih medijev,
  • na sedežu središča ISIO in v drugih krajih ter prostorih, pri partnerskih organizacijah in drugje,
  • z mobilno svetovalno službo čim bližje kraju bivanja, dela in druženja odraslih,
  • individualno ali v skupini.

Delovni čas

Vsak delavnik od 8. do 11. in od 12. do 16. ure.

Mobilna svetovalna služba

Skrb za kakovost

Varovanje osebnih podatkov

Kontakt

Informacije

Erika Švara, svetovalka
T: 05 / 721 12 87
E: erika.svarahttps@zavod-znanje.si