Show menu

Učna pomoč

Skupaj gre lažje

Učeči se odrasli, ki potrebujejo podporo ali dodatno motivacijo pri osvajanju učne snovi, seznanjanju z učnimi strategijami in tehnikami učenja, se lahko na Ljudski univerzi Postojna vključijo v program učne pomoči. Učna pomoč je lahko individualna ali skupinska.

Vsebine učne pomoči

  • Osnovna šola za odrasle: MATEMATIKA, ANGLEŠKI JEZIK, KEMIJA, FIZIKA, SLOVENŠČINA
  • Programi srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja: MATEMATIKA, ANGLEŠKI JEZIK, POSLOVNA MATEMATIKA, RAČUNALNIŠTVO

Način dela

Izvajalci učne pomoči so strokovno usposobljeni mentorji. Odrasli, ki potrebujejo učno pomoč, se z njimi dogovorijo o vsebini, terminu in načinu dela.

Učna pomoč je za odrasle udeležence brezplačna in jo sofinancirata Občina Postojna in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po programu javnih del.