Show menu

Programi za krajevne skupnosti

Znanje želimo vsem odraslim v naši regiji čim bolj približati, zato smo pripravili nabor programov, ki ga po dogovoru izvajamo po krajevnih skupnostih. Izbiramo aktualne in uporabne teme, ki dolgoročno izboljšujejo kakovost življenja krajanov in spodbujajo dejavno vključenost v sodobno družbo. Poleg pridobivanja novih znanj, veščin in spretnosti imajo takšna izobraževalna srečanja tudi vlogo spodbujanja druženja in povezovanja krajanov ter pripomorejo k popestritvi dogajanja v lokalnih skupnostih.

Za več informacij in dogovore vam je na voljo Klemen Šlosar: klemen.slosar@zavod-znanje.si; 05 / 721 12 80.