Show menu

Izpit iz znanja slovenščine

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni ter na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Prijava na izpit

Prijave za izpit sprejemamo na posebnem prijavnem obrazcu, ki si ga lahko natisnete sami (glej spodaj) ali ga dobite ob prijavi v tajništvu Zavoda Znanje Postojna. Prijava je ustrezna le, če so izpolnjeni vsi podatki v prijavnem obrazcu.

Zadnji rok za prijavo je deset dni pred posameznim izpitom. Izpolnjene prijavnice nam pošljite po pošti ali na e-naslov: lu-postojna@zavod-znanje.si. 

Po prejemu vaše prijavnice, vam bomo po pošti poslali račun za plačilo izpita. Na izpit boste prijavljeni šele po plačilu stroškov izpita, ki znašajo  110,24€ za vstopno raven ter 134,52€ za osnovno ravenProsimo, da pred prejemom računa in potrditvijo izbranega datuma, stroškov izpita ne vplačujete!

Stroške lahko poravnate tudi  osebno v tajništvu Ljudske univerze Postojna vsak delovnik v času uradnih ur, med 8:00 in 11:00 ter med 12:00 in 16:00.

Kandidati, ki so opravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na vstopni ravni, morajo ob prijavi predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni preizkus znanja, ki ga pridobijo na Zavodu RS za zaposlovanje.

Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja. Na izpit iz slovenščine se lahko prijavi vsakdo, tudi če se prej ni izobraževal po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali če ni opravil katerega koli pripravljalnega tečaja.

Kandidati, prosilci za slovensko državljanstvo, ki so nepismeni, lahko opravljajo izpit iz govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni ravni, če ob prijavi predložijo ustrezno dokazilo, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve.

Posamezniki, ki izpolnjujejo določene pogoje, lahko izpit opravljajo na ustni način. V tem primeru dobite dodatne informacije na upravnih enotah oziroma na Ministrstvu za notranje zadeve.

Od 1. avgusta 2020 dalje poteka prijava z novim prijavnim obrazcem (najdete ga spodaj). O poteku izpita v primeru večjega razmaha korona virusa bodo prijavljeni kandidati posebej obveščeni.

Odjava od izpita

Kandidat se od izpita lahko odjavi najmanj dva (2) delovna dneva pred razpisanim rokom. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok. Vplačani znesek je prenosljiv na sledeče izpitne roke v tekočem koledarskem letu. Če kandidat odstopi od izpita brez odjave, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek.

Prijavnih obrazcev po pošti ne pošiljamo. Pomoč pri tiskanju si lahko zagotovite v središčih za samostojno učenje, ki so na voljo po vsej Sloveniji.


Seznam Središč za samostojno učenje

Priprava na izpit

Vsem, ki se pripravljajo na izpit iz slovenščine na osnovni ravni, nudimo tudi udeležbo na krajši pripravi na izpit. Priprava traja do 4 šolske ure, cena pa znaša 30 €.


Brezplačno testiranje vašega znanja slovenščine

Za bolj objektivno oceno o tem, ali je vaše znanje že na primerni ravni in se brez skrbi lahko prijavite na izpit, nudimo brezplačno vrednotenje znanja slovenščine.
Preverili bomo vaše znanje na vseh štirih področjih, ki se preverjajo tudi na izpitu (branje, poslušanje, pisanje, govorjenje) in za vsako pripravili oceno o doseženi ravni s priporočili, kako lahko to raven še izboljšate.
Z vrednotenjem želimo doseči, da se boste na izpit prijavili šele, ko boste prepričani, da imate dovolj trdne osnove, da ga lahko uspešno opravite. Tako bo razočaranj veliko manj.

Vrednotenje poteka v okviru javne svetovalne službe in je zato brezplačno.
Želim se prijaviti na vrednotenje znanja slovenščine