Show menu

Študijski krožki

Lokalno je aktualno

Študijski krožek v splošnem predstavlja neformalno obliko izobraževanja, kjer se udeleženci (5–12 oseb) ob sodelovanju mentorja na enakopraven, sproščen in prijateljski način učijo novih stvari in pridobivajo nova znanja. Ti odnosi spodbujajo njihovo intelektualno rast, vzpostavljajo in krepijo vezi med ljudmi in pomembno pripomorejo tudi k bolj kakovostnemu življenju v svojem okolju.

Teme krožkov so raznovrstne – zaželene so aktualne vsebine, vezane na lokalne posebnosti in bogastvo –, pretok idej in domišljije pa brezmejen. Krožkarji si sami naredijo načrt dela, mentor ima le usklajevalno vlogo.

Udeležba v študijskih krožkih je brezplačna, saj njihovo delovanje financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.