Show menu

Univerza za tretje življenjsko obdobje

UTŽO – KAJ JE TO?

Univerze za tretje življenjsko obdobje so namenjene izobraževanju in dejavnemu razvoju starejših. V njene dejavnosti se vključujejo upokojenci, starejši brezposelni in starejši zaposleni, ki se pripravljajo na upokojitev.

Njihovo poslanstvo je integracija starejših v skupnost in razvoj izobraževalnih programov za osebnostno rast, za dejavno delovanje v okolju v dobro vseh generacij in programov za razumevanje položaja starejših v družbi.

To poslanstvo v našem okolju že več let uspešno uresničuje Postojnska univerza za tretje življenjsko obdobje. Njeni člani se izobražujejo na predavanjih, strokovnih delavnicah, krožkih ter pohodih in potepanjih. Možnosti, ki jih nudimo, je iz leta v leto več. Programe oblikujemo na osnovi želja članov in naših strokovnih izkušenj.

Letna članarina, ki se jo poravna ob vpisu, znaša 20 €. Z vpisi začnemo v septembru.