Usposabljanje za življenjsko uspešnost (Beremo in pišemo skupaj, Izzivi podeželja)